Skip to content Skip to footer

Daglig leder

Brief info

Lars Petter styrer sportsbaren som det skulle vært sin egen sønn. Teambuilding og orden er alltid i fokus, men det han setter aller høyest er fornøyde gjester!